Propozice

MORAVSKÝ BIKE MARATON 2018

… i cesta může být cíl …

 plakat

Název : Moravský Bike Maraton 2018
Termín : sobota 25. srpna 2018
Pořadatel : Cykloklub Morava Leština
Prezentace : Leština – Sokolovna v pátek od 17:00 do 21:00 hodin, v sobotu od 7:00 – 10:00 hod.
Start/cíl : Leština – Sokolovna v 11:00 hod. / slavnostní vyhlášení v 16:00 h
Startovné : splatné současně s přihláškou 390,- Kč do 14. 8. 2018, po tomto termínu 500,- Kč bez nároku na pamětní předměty
děti do 15 let na trase 30 km 290,- Kč do 14. 8. 2018, po tomto termínu 400,- Kč bez nároku na pamětní předměty
Trasa : 30, 50, 80 km – převýšení 600, 900, 1500 m maximálně jezdivých
Občerstvení: 

na trati 2x + cíl, iontové nápoje ISOline

Isoline

 

Mapy tras a převýšení
Kategorie: TRASA 30 km
Předžáci a žákyně nar.2008 a mladší
Mladší žáci a žákyně nar.2006 – 2007
Starší žáci a žákyně nar.2003 – 2005
   
Pekaři, pekařky – junioři, juniorky nar.2000 – 2005
Pekařky ml. nar. 1979 – 1999
Pekařky st. nar. 1978 a starší  
Soutěž 3 členných družstev  
Tourist Open

pro doprovod dětí a pro ty, kteří to chtějí jen zkusit, bez vyhlášení vysledků, pouze s měřením času –
startovné 290,- Kč do 14. 8. 2018, po tomto termínu 400,- Kč bez nároku na pamětní předměty

 

O „Pohár starosty
obce Leština“

Kategorie pro obyvatele obcí LEŠTINA nebo LEŠTINKA, účastník musí mít trvalé bydliště s názvem
těchto obcí. Kategorie muži/ženy v dvoučlenných družstvech a jednotlivcích.
 Platí i pro obce s těmito názvy z okolních států. Registrace na místě.

TRASA 50 km / Grand Prix Litovel
litovel

Junioři a juniorky nar. 2000 – 2002
Muži I. nar. 1999 – 1969
Muži II. nar.1968 – 1959
Muži III. nar.1958 a starší
Ženy nar.1999 a starší
   
Pekaři  nar.1999 a starší  
Soutěž 3 členných družstev  
Kategorie nad 100 kg čisté váhy  

 

TRASA 80 km / Grand Prix Litovel
litovel

Muži A nar. 1989 – 1999
Muži B nar. 1979 – 1988
Muži C nar. 1969 – 1978
Muži D nar. 1968 a starší
Ženy A nar. 2000 – 1984
Ženy B nar. 1983 a starší
Tandemy
(Mistrovství ČR a SR)
startovné platí pouze JEDEN ZÁVODNÍK!
Soutěž 3 členných družstev  

Rodinné týmy: 3-členné z jedné rodiny, každý jede na jiné trase!!!
Zvláštní kategorie pro tělesně postižené sportovce – neplatí startovné!!! (označte v přihlášce)

 

 

 

MORAVSKÝ BIKEMARATON  S  MODRÝM  HROCHEM

modry-hroch-logo-var04

 • FIT JÍZDA S MODRÝM HROCHEM
 • Nezávodní  poklidná vyjížďka cca 16km pro podporu Nadace Modrých hroch
 • S originální zastávkou na kontrolním stanovišti v hospůdce „Pod Hradem“ v Brníčku.
 • Jízda se uskuteční s osobním bikeprůvodcem.
 • Info při přihlašování
 • DĚTSKÉ MINIZÁVODY s MODRÝ HROCHEM
 • Pro všechny děti od 2 do 6 let, kteří  i za pomoci rodičů ujedou trasu do 100m  na odrážedlech,  odstrkovadlech a koloběžkách.
 • Startovné s Modrým hrochem pro FIT jízdu:
 • Přímo  na místě
 • Možnost přispět na Modrého hrocha v rámci startovného.
 • Jakákoliv částka od 50 Kč výše
 • Každý závodník, který přispěje, obdrží samolepku s logem  + reflexní pásek s logem hrocha

 

MTB HANDICUP:
 • Děti: 4x okruh (400m)
 • Dospělí: Mistovství republiky (prize money)
 • Přihlášky a info na adrese: Karolína Dadejíková, ČERNÍ KONĚ – spolek Litoměřice, Družstevní 1756/25, 412 01 Litoměřice
  www.cernikone.cz , tel.: 721050610 , karolina@cernikone.cz
Podmínky pro mistrovství pekařů: V kategoriích juniorů musí všichni účastníci mezinárodního mistrovství pekařů a cukrářů splňovat podmínku, že jsou žáci, učni nebo studenti potravinářského učiliště nebo školy obor pekař, cukrář, mlynář.
Závodníci a závodnice od r. nar. 1996 a starší musí být zaměstnanci, majitelé, samostatní podnikatelé, učitelé, učňovští mistři ve firmách oborů pekař, cukrář, mlynář.
Do těchto skupin se taktéž započítávají samostatné prodejní obchody.
V případě splnění těchto podmínek se mohou přihlásit do příslušné kolonky „pekaři“ dle věkové kategorie a pohlaví, kterou si vyberou v elektronickém formuláři přihlášky.
Muži, i když splňují podmínky pro účast jako pekaři, kteří ale nechtějí absolvovat závod na 50 km, musí se přihlásit do kolonky OPEN – turistická na trasu 30 km.
Rodinní příslušníci nebo ostatní osoby přihlašované pekařskou firmou (nebo oddílem s jejím názvem), kteří ale nesplňují podmínky pro účast v mistrovském závodě, se přihlašují do kolonek dle příslušné věkové kategorie a pohlaví cyklomaratonu, v žádném případě do kolonek pro pekaře.
Měření času / výsledky : Měření času čipy.
Časomíra – Měření časů bude provedeno plně automatickým systémem.
Výsledkové listiny budou již v průběhu závodu k dispozici na internetu
Ceny : Poháry a věcné ceny pro nejlepší v každé kategorii
Vítězné družstvo na 80 km obdrží opět putovní 5 l demižonek slivovice (obal je putovní, obsah nikoliv).
Tombola startovních čísel
Přihlášky a platba: !!! PŘIHLÁŠKY POŠTOU, TELEFONEM, FAXEM NEJSOU MOŽNÉ !!!
1) elektronicky zde
2) Platba v hotovosti na prezentaci v pátek nebo sobotu před startem!!! (pokud platíte startovné osobně, vyplňte on-line přihlášku výše)

Název účtu: Cykloklub Morava
Číslo účtu: 183 121 971/0300 (ČSOB Zábřeh)

Informace : Jiří Chlebníček tel. : 603 807 746
Ladislav Kulík tel. : 602 723 496
e-mail: ckmorava@seznam.cz
Doprovodný program : tradiční hudební program
Podmínky závodu : Ochranná přilba je povinná pro všechny závodníky! Závod se jede za plného silničního provozu, jehož pravidla se účastníci zavazují dodržovat a start na vlastní nebezpečí stvrzují svým podpisem na přihlášce. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé vsouvislosti se závodem. Doporučuje se lékařská prohlídka a individuální pojištění! Pořadatel se zavazuje, že osobní datazávodníků neposkytně třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu příslušného zákona. Protesty proti výsledkům – pouze proti složení kauce ve výši 500 Kč.

 

Ubytování: Hotely a ubytovny v Zábřehu, Šumperku, Mohelnici nebo Bozeňově (http://www.bozenov.cz/ubytovani/). Je k dispozici kemp v místě startu, spacáky a karimatky s sebou.