Propozice

MORAVSKÝ BIKE MARATON 2017

… i cesta může být cíl …

 plakat

Název : Moravský Bike Maraton 2017
Termín : sobota 26. srpna 2017
Pořadatel : Cykloklub Morava Leština
Prezentace : Leština – Sokolovna v pátek od 17:00 do 21:00 hodin, v sobotu od 7:00 – 10:00 hod.
Start/cíl : Leština – Sokolovna v 11:00 hod. / slavnostní vyhlášení v 16:00 h
Startovné : splatné současně s přihláškou 390,- Kč do 14. 8. 2017, po tomto termínu 500,- Kč bez nároku na pamětní předměty
děti do 15 let na trase 30 km 290,- Kč do 14. 8. 2017, po tomto termínu 400,- Kč bez nároku na pamětní předměty
Trasa : 30, 50, 80 km – převýšení 600, 900, 1500 m maximálně jezdivých
Občerstvení: 

na trati 2x + cíl, iontové nápoje EthicSport

logo_ES_black_text

 

Mapy tras a převýšení
Kategorie: TRASA 30 km
Předžáci a žákyněnar.2007 a mladší
Mladší žáci a žákyněnar.2005 – 2006
Starší žáci a žákyněnar.2002 – 2004
  
Pekaři, pekařky – junioři, juniorkynar.1999 – 2004
Pekařky ml.nar. 1978 – 1998
Pekařky st.nar. 1977 a starší 
Soutěž 3 členných družstev 
Tourist Open

pro doprovod dětí a pro ty, kteří to chtějí jen zkusit, bez vyhlášení vysledků, pouze s měřením času –
startovné 290,- Kč do 14. 8. 2017, po tomto termínu 400,- Kč bez nároku na pamětní předměty

 

O „Pohár starosty
obce Leština“

Kategorie pro obyvatele obcí LEŠTINA nebo LEŠTINKA, účastník musí mít trvalé bydliště s názvem
těchto obcí. Kategorie muži/ženy v dvoučlenných družstvech a jednotlivcích.
 Platí i pro obce s těmito názvy z okolních států. Registrace na místě.

TRASA 50 km / Grand Prix Litovel
litovel

Junioři a juniorkynar. 1999 – 2001
Muži I.nar. 1998 – 1968
Muži II.nar.1967 – 1958
Muži III.nar.1957 a starší
Ženynar.1998 a starší
  
Pekaři nar.1998 a starší 
Soutěž 3 členných družstev 
Kategorie nad 100 kg čisté váhy 

 

TRASA 80 km / Grand Prix Litovel
litovel

Muži Anar. 1988 – 1998
Muži Bnar. 1978 – 1987
Muži Cnar. 1968 – 1977
Muži Dnar. 1967 a starší
Ženy Anar. 1999 – 1983
Ženy Bnar. 1982 a starší
Tandemy
(Mistrovství ČR a SR)
startovné platí pouze JEDEN ZÁVODNÍK!
Soutěž 3 členných družstev 

Rodinné týmy: 3-členné z jedné rodiny, každý jede na jiné trase!!!
Zvláštní kategorie pro tělesně postižené sportovce – neplatí startovné!!! (označte v přihlášce)

 

 

 

MORAVSKÝ BIKEMARATON  S  MODRÝM  HROCHEM

modry-hroch-logo-var04

 • FIT JÍZDA S MODRÝM HROCHEM
 • Nezávodní  poklidná vyjížďka cca 16km pro podporu Nadace Modrých hroch
 • S originální zastávkou na kontrolním stanovišti v hospůdce „Pod Hradem“ v Brníčku.
 • Jízda se uskuteční s osobním bikeprůvodcem.
 • Info při přihlašování
 • DĚTSKÉ MINIZÁVODY s MODRÝ HROCHEM
 • Pro všechny děti od 2 do 6 let, kteří  i za pomoci rodičů ujedou trasu do 100m  na odrážedlech,  odstrkovadlech a koloběžkách.
 • Startovné s Modrým hrochem pro FIT jízdu:
 • Přímo  na místě
 • Možnost přispět na Modrého hrocha v rámci startovného.
 • Jakákoliv částka od 50 Kč výše
 • Každý závodník, který přispěje, obdrží samolepku s logem  + reflexní pásek s logem hrocha

 

Kategorie handicapovaných:
 • Handbike muži: 20km
 • Handbike ženy: 20km
 • Tricykl: 20km

 

 • Ženy: 30km
 • Junioři: 30km
 • Muži těžký handicap:30km
 • Tandem: 30km

 

 • Muži lehký handicap: 50km
Podmínky pro mistrovství pekařů: V kategoriích juniorů musí všichni účastníci mezinárodního mistrovství pekařů a cukrářů splňovat podmínku, že jsou žáci, učni nebo studenti potravinářského učiliště nebo školy obor pekař, cukrář, mlynář.
Závodníci a závodnice od r. nar. 1995 a starší musí být zaměstnanci, majitelé, samostatní podnikatelé, učitelé, učňovští mistři ve firmách oborů pekař, cukrář, mlynář.
Do těchto skupin se taktéž započítávají samostatné prodejní obchody.
V případě splnění těchto podmínek se mohou přihlásit do příslušné kolonky „pekaři“ dle věkové kategorie a pohlaví, kterou si vyberou v elektronickém formuláři přihlášky.
Muži, i když splňují podmínky pro účast jako pekaři, kteří ale nechtějí absolvovat závod na 50 km, musí se přihlásit do kolonky OPEN – turistická na trasu 30 km.
Rodinní příslušníci nebo ostatní osoby přihlašované pekařskou firmou (nebo oddílem s jejím názvem), kteří ale nesplňují podmínky pro účast v mistrovském závodě, se přihlašují do kolonek dle příslušné věkové kategorie a pohlaví cyklomaratonu, v žádném případě do kolonek pro pekaře.
Měření času / výsledky : Měření času čipy.
Časomíra – Měření časů bude provedeno plně automatickým systémem.
Výsledkové listiny budou již v průběhu závodu k dispozici na internetu
Ceny : Poháry a věcné ceny pro nejlepší v každé kategorii
Vítězné družstvo na 80 km obdrží opět putovní 5 l demižonek slivovice (obal je putovní, obsah nikoliv).
Tombola startovních čísel
Přihlášky a platba: !!! PŘIHLÁŠKY POŠTOU, TELEFONEM, FAXEM NEJSOU MOŽNÉ !!!
1) elektronicky zde
2) Platba v hotovosti na prezentaci v pátek nebo sobotu před startem!!! (pokud platíte startovné osobně, vyplňte on-line přihlášku výše)

Název účtu: Cykloklub Morava
Číslo účtu: 183 121 971/0300 (ČSOB Zábřeh)

Informace : Jiří Chlebníček tel. : 603 807 746
Ladislav Kulík tel. : 602 723 496
e-mail: ckmorava@seznam.cz
Doprovodný program : tradiční hudební program
Podmínky závodu : Ochranná přilba je povinná pro všechny závodníky! Závod se jede za plného silničního provozu, jehož pravidla se účastníci zavazují dodržovat a start na vlastní nebezpečí stvrzují svým podpisem na přihlášce. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé vsouvislosti se závodem. Doporučuje se lékařská prohlídka a individuální pojištění! Pořadatel se zavazuje, že osobní datazávodníků neposkytně třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu příslušného zákona. Protesty proti výsledkům – pouze proti složení kauce ve výši 500 Kč.

 

Ubytování: Hotely a ubytovny v Zábřehu, Šumperku, Mohelnici nebo Bozeňově (http://www.bozenov.cz/ubytovani/). Je k dispozici kemp v místě startu, spacáky a karimatky s sebou.